BEŽNÝ verzus RTU
typical four cylinder 2.0 liter turbocharged petrol engine
320% Nárast výkonu (+ 490 Hp)
260% Nárast krútiaceho momentu (+ 550 Nm)
15% zníženie spotreby pri 3-násobnom zvýšení výkonu ( -1,5/100km )
320% Nárast výkonu (+ 490 Hp)
260% Nárast krútiaceho momentu (+ 405 ft/p)
15% zníženie spotreby pri 3-násobnom zvýšení výkonu ( +4 mpg (US) )

   Nárast výkonu je bežne spájaný s výrazným zvýšením spotreby. Technológia pseudoadiabatického spaľovania RTU naopak spája vysoký výkon s poklesom spotreby a predĺžením životnosti motora.

Bežný Motor RTU Motor
2 000 cm3 Objem 2 000 cm3
45 °C Teplota nasávaného vzduchu -20 °C
1200 °C Teplota výfukových plynov z motoru 590 °C
200 °C Teplota stlačeného vzduchu 75 °C
1040 °C Teplota výfukových plynov z turba 500 °C
90 °C Teplota chladiacej kvapaliny 35 °C
0,95 bar Tlak chladiacej kvapaliny 0,2 bar
0,8 bar Tlak turba 2,8 bar
220 hp Výkon 710 hp
330 Nm Krútiaci moment 880 Nm
10 l/ 100 km Spotreba 8,5 l/ 100km
30 % Efektivita 70 %
2 000 cm3 Objem 2 000 cm3
110 °F Teplota nasávaného vzduchu -4 °F
2190 °F Teplota výfukových plynov z motoru 1090 °F
390 °F Teplota stlačeného vzduchu 170 °F
1900 °F Teplota výfukových plynov z turba 930 °F
195 °F Teplota chladiacej kvapaliny 95 °F
14 psig Tlak chladiacej kvapaliny 3 psig
12 psig Tlak turba 41 psig
220 hp Výkon 710 hp
245 ft/p Krútiaci moment 650 ft/p
23.5 mpg (US) Spotreba 27.5 mpg (US)
30 % Efektivita 70 %
rtu engine details details details details details details details details
stock engine details details details details details details details