Kontakt

Spoločnosť Revolutionary Technologies United bola založená v roku 1991 ako vývojárska a výskumná technologická firma, sústrediaca sa na detailné skúmanie termodynamických procesov prebiehajúcich v motoroch s vnútorným spaľovaním s cieľom dosiahnuť zvýšenie efektivity a účinnosti práce motora.

{$title}

Kontaktný Formulár

RTU EUROPE s.r.o.
Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 911 386 333