Vízia

Spoločnosť Revolutionary Technologies United bola založená v roku 1991 ako vývojárska a výskumná technologická firma, sústrediaca sa na detailné skúmanie termodynamických procesov prebiehajúcich v motoroch s vnútorným spaľovaním s cieľom dosiahnuť zvýšenie efektivity a účinnosti práce motora.

RTU Overview Revolutionary Technologies United je už 10 rokov držiteľom významného amerického patentu #6,282.898, ktorého podstata je aj vďaka európskemu výskumno-aplikačnému tímu na Slovensku otestovaná v reálnej záťažovej prevádzke v náročných podmienkach motošportu na vode i súši.

Po dlhodobých testoch našich špeciálnych materiálov a funkčnosti patentovanej technológie Revolutionary Technologies United je dnes pripravená uplatniť všetky vyvinuté technológie a funkčný princíp vlastného patentu v komerčnej sfére pri výrobe motorov pre hromadnú dopravu, priemysel aj motošport.

My v RTU veríme, že správnym aplikovaním nášho výskumu v komerčnej a priemyselnej sfére so zameraním sa na každodennú prevádzku, osobnú a tovarovú dopravu, je možné už dnes zásadne spomaliť dôsledky globálnej krízy a seriózne ovplyvniť najbližší vývoj svetovej ekonomiky.

Technológia RTU predstavuje:

  • významné zníženie súčasných vysokých hodnôt nebezpečných exhalátov
  • znásobenie súčasnej nedostatočnej efektivity aktuálne vyrábaných spaľovacích motorov, hybridných a alternatívnych pohonných jednotiek
  • zníženie zbytočne vysokej spotreby paliva vzhľadom k hodnote menovitého výkonu aktuálne vyrábaných pohonných jednotiek

RTU Team