Ceramics Technology

Keď hovoríme o keramike v priemysle, nemyslíme tým keramický čajový servis vo vašej jedálni. Tento termín je veľmi široko používaný, avšak v našom ponímaní je spojený s práškovou technológiou, ktorou sa keramika pripravuje v najrôznejších formách. Keramické materiály vychádzajúce z kovov sa označujú spoločným pomenovaním metal metrix composite alebo MMC. V čistej podobe hovoríme o silicon carbide a silicon nitride.

V spoločnosti RTU využívame keramické materiály primárne v mechanických pohyblivých častiach spaľovacích motorov. Postupne budú tieto materiály pre ich priaznivé schopnosti použité na výrobu až 80% komponentov RTU motorov.

Prekážkou brániacou priemyselnej produkcii týchto materiálov boli obavy z neschopnosti výroby väčších sérií keramických komponentov bez vysokého rizika zlyhania vyhotoveného materiálu, a to obzvlášť v podobe skrytých puklín. Vzhľadom k tomu, že daný material nie je kov, nemôže byť testovaný na prítomnosť trhlín, taktiež nie je možné využiť techniku magna-flux alebo röntgenové lúče, v skutočnosti neexistuje žiadna spoľahlivá metóda kontroly kvality, a preto sú náklady na výrobu keramiky oveľa vyššie ako pri nehrdzavejúcej oceli alebo dokonca titáne.

Začlenením špecifického meracieho zariadenia LWS (light wave sensor), ktoré bolo dávnejšie navrhnuté našim tímom pre účely priemyselného bodového zvárania, získavame možnosť kontrolovať kvalitu týchto materiálov už počas procesu ich tvarovania, čím sa riziko vzniku trhlín eliminuje na nulu. To v praxi priemyselnej produkcie znamená, že výrobné náklady na jeden výfukový ventil zo silikón nitridu dnes v RTU predstavujú zlomok včerajšej ceny. Typický RTU ventil je tak aj po stránke produkčných nákladov viac než konkurencieschopný v porovnaní s nerezovým alebo titánovým ventilom.

Výhodou keramických komponentov vo vzťahu ku konštrukcií motoru je možnosť ich produkcie vo finálnych rozmeroch a podobe. To znamená, že nie je nutné žiadne dodatočné obrábanie hotových keramických komponentov. Keramika ako nevodič neprenáša teplo alebo elektrický prúd. Vzhľadom k nízkej úrovni trenia a prirodzenej schopnosti kĺzavosti si tieto materiály vyžadujú len nepatrné alebo žiadne mazanie. Povrchové vlastnosti keramiky ponúkajú priaznivejšie parametre než akákoľvek iná dnes používaná surovina. Aj preto je keramika od spoločnosti RTU vhodnou materiálovou alternatívou pre širokú škálu kovových výrobkov. Vzhľadom k voľnej dostupnosti základných výstavbových komponentov pre výrobu keramických materiálov spoločnosti RTU môžeme predpokladať ich celoplošné zavedenie do praxe.

Ventily

Laboratórium

Výhody

  • absencia materiálových zlyhaní
  • meracie zariadenie LWS (Light Wave Sensor) kompletne eliminuje riziko skrytých puklín
  • nekov
  • nevodič (nevedie teplo ani elektrický prúd)
  • nízka úroveň trenia a prirodzené klzné schopnosti si vyžadujú len nepatrné alebo žiadne mazanie
  • nie je možné využiť techniku magna-flux alebo röntgenové lúče
  • nízke produkčné náklady
  • výroba vo finálnej podobe a rozmeroch
  • alternatíva pre širokú škálu kovových výrobkov