Electroliner Technology

V RTU sme sa neuspokojili ani s dosiahnutými výsledkami pri praktickej aplikácii pseudoadiabatických procesov v spaľovacích motoroch. Preto už dnes pripravujeme unikátny projekt nazvaný Electroliner, kde dochádza k spojeniu kompaktného miniaturizovaného dieselového motora s využitím našej RTU technológie a vysoko efektívneho kondenzátora elektrickej energie spolu s vysoko účinným elektromotorom, čoho výsledkom je pohonný agregát určený pre autobusovú, lodnú, železničnú či kamiónovú dopravu.

RTU Electroliner

Tento koncept pohonu využíva v mestskom režime maximálnu rekuperáciu brzdnej energie, vďaka čomu výsledné náklady na pohonné hmoty predstavujú zanedbateľnú časť pôvodných nákladov a produkcia emisných hodnôt je takmer nemerateľná. Takéto riešenie však už predstavuje pomerne významnú prestavbu existujúceho dopravného prostriedku, čiže je výslovne vhodné do fabrickej prvovýroby autobusov, kamiónov, lokomotív či lodí.