Discover Cogeneration

Efektívne vyžitie paliva, ako kľúčová myšlienka spoločnosti RTU, nachádza svoje plné uplatnenie v kogeneračnom technologickom procese kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

Kogeneračná jednotka spaľujúca naftu, zemný plyn, alebo iné pohonné médium roztáča generátor za primárnym účelom produkcie elektrickej energie. Simultálne, vrámci zvýšenia využitia energetického obsahu paliva, zachytáva kogeneračná jednotka taktiež odpadové teplo, ktoré vzniká pri produkcií elektrickej energie a za iných okolnosti by sa len voľne rozptýlilo do ovzdušia. Kogeneračná jednotka tento energetický únik nedopustí. Vchádzajúce energetické médium v podobe pohonnej hmoty efektívne premieňa na dve nové výstupné formy energie a to elektrinu a teplo, častokrát vo forme horúcej vodý vhodnej pre vykurovanie bytových priestorov. Preto tento termodynamicky efektívny proces kogenerácie označujeme ako Combined heat and power - CHP.

Cogeneration - CATUHO


Je možné zájsť ešte ďalej. Spojením kogeneračnej jednotky s absorbčnou chladiacou jednotkou dochádza k premene odpadového tepla na chlad. Nastáva trigenerácia, ktorá narozdiel od kogenerácie popri vyprodukovanej elektrickej energie využíva odpadové teplo nielen na kúrenie ale aj chladenie. Hovoríme o Combined cooling, heat and power - CCHP.

Princípy efektívneho využitia zdrojov sú filozofii spoločnosti RTU veľmi blízke. Preto pracujeme na vývoji vlastnej kogeneračnej a trigeneračnej jednotky s prídavným Power Storage Unit – PSU zariadením pre dodatočné uvoľnenie 250 kW el. kedykoľvek v prípade potreby. Tento produktový rad označujeme ako CATUHO, skratku troch kľúčových vlastnosti technológie pseudoadiabatického spaľovania.


CATUHO 985 NG

RTU Kogeneračná jednotka

Zemný plyn, 985 kW el.CAMEL - nízka spotreba

Aplikácia unikátnej RTU patentovanej technológie spaľovania v kombinácii s využitím keramických materiálov s nízkym koeficientom trenia a vlastného riadiaceho softvéru vedie k zvýšeniu efektivity o 15-24 %.

TURTLE - dlhá životnosť

Aktuálne dosahovaný pomer prerozdelenia vzniknutej energie pri expanzii v štandardných spaľovacích motoroch je veľmi neefektívny, keďže sa len jedna tretina energie prevádza na účinnú prácu - pohyb motora a zostávajúce dve tretiny energie sa menia na prebytočné odpadové teplo zvyšujúce opotrebenie motora. V motoroch RTU je tento pomer opačný čo zabezpečuje dlhšiu životnosť.

HORSE - vysoký výkon

Na rozdiel od neefektívnej redistribúcie vzniknutej energie v súčasných motoroch, proces expanzie v RTU motore transformuje rozhodujúci podiel energie na pohyb piestu, zatiaľ čo zostávajúca energia sa premieňa na nízky podiel odpadového tepla. Preto generujú motory RTU vyšší výkon pri nižšom objeme valcov.


Kogenerácia

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Elektrický výkon kW el. 985
Obnoviteľný tepelný výkon (120 °C) kW 914
Príkon kW 1970
Spotreba paliva pri výhrevnosti 9,5 kWh / Nm³ Nm³/h 187
Elektrická účinnosť % 52.2
Tepelná účinnosť % 44.2
Celková účinnosť % 96.4
Rozptylné teplo (LT okruh) kW 69
Emisné hodnoty   NOx < 200 mg/Nm³ (5% O2)

Dodatočné informácie

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Hladina akustického tlaku (motor, priemerná hodnota, 1 m) dB(A) 96

Hladina akustického tlaku výfukových plynov
(1 m, 30° od motora)

dB(A) 78
Hmotnostný prietok výfukových plynov, mokrý kg/h 8178
Objem spalín, mokrý Nm³/h 7897
Max. prípustný protitlak výfuku za motorom mbar 60
Teplota výfukových plynov pri plnom zaťažení °C [8] 340
Množstvo spaľovanej hmoty kg/h 7918
Spaľované množstvo vzduchu Nm³/h 7488
Max. teplota vstupujúcej vody do medzichladiča °C 36
Max. pokles tlaku pred filtrom nasávaného vzduchu mbar 10
Spätná teplota °C 70
Výstupna teplota °C 90
Prietok teplej vody m³/h 52.1

Motor

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Typové označenie   Scania DC 16 21
Konfigurácia   V 8 - 90°
Počet valcov   8
Vŕtanie mm 130
Zdvih mm 154
Objem l 16.4
Menovité otáčky rpm 1500
Stredná rýchlosť piesta m/s 7.7
Stredný efek. tlak pri štand. výkone a men. otáčkach bar 19.00
Kompresný pomer Epsilon 16.7:1
Špecifická spotreba oleja g/kWh 0.30
Váha bez náplní kg 1340
Objem náplne mazania l 45
Na základe metánového čísla | min. metánové číslo MZ(*) 94|70

(*) Na základe výpočtu metánového čísla softvérom AVL 3,1 (počítané bez N2 a CO2)


Alternátor

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Výrobca   Leroy-Somer
Typ   LSA 50.2 M6
Výkon kVA 1250
Absolútna účinnosť pri Cos ϕ = 1,0 % 96.5
Účinnosť pri Cos ϕ = 0,8 % 95.1
Výkon pri Cos ϕ = 1,0 kW 985
Výkon pri Cos ϕ = 0,8 kW 974.5
Frekvencia Hz 50
Napätie V 400
Trieda ochrany   IP 23
Trieda izolácie   H
Otáčky za minútu rpm 1500
Hmotnosť kg 2600


Technické parametre

Platné normy: Na základe DIN-ISO 3046
Na základe VDE 0530 REM so špecifikovanou toleranciou
Štandardné podmienky: Tlak vzduchu: 1000 mbar alebo 100 m nad morom
Teplota vzduchu: 25°C alebo 298 K
Relatívna vlhkosť: 30%
Vplyv na výkon motora: pre zariadenia inštalované vo viac ako 500 m.n.m. a / alebo nasávajúce viac ako 30 °C
 vzduch sa určia individuálne výkony
Kvalita plynu: 9,5 kW/Nm3

Hlavné rozmery a hmotnosti (približné hodnoty)

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Dĺžka mm 6060
Šírka mm 2440
Výška mm 2590
Hmotnosť bez náplní kg 11200
Hmotnosť s náplňami kg 12350

Pripojenie

PARAMETER JEDNOTKA HODNOTA
Výstup výfukových plynov DN/PN 300/10
Prírubové spojenia plynu DN/PN 125/16
Pripojenie vody (intercooler): Chladný vodný okruh DN/PN 65/10