Discover Hi-Tech Medical

Nerezová oceľ a titán sú široko používané materiály vo sfére náhradných kĺbov, ako sú bedrá a kolená. Ľudské telo má tendenciu odmietnuť titán, a preto sa častejšie používa nerezová oceľ, ktorá vykazuje vyššiu kompatibilnosť s kosťami.

Použitím keramických materiálov od spoločnosti RTU sa otvára nová zaujímavá budúcnosť náhradných kĺbov. Protézy vyhotovené z týchto materiálov ponúkajú významne dlhšiu životnosť než ktorákoľvek iná alternatíva dostupná na súčasnom trhu. Jedinečné vlastnosti keramiky sú aplikovateľné nielen v prípade povrchovej úpravy kĺbov, ale aj ako ich základný výstavbový prvok. Pórovitá štruktúra materiálu použitá v miestach kontaktu umelého kĺbu s tvrdým kostným tkanivom, ako je bedrový kĺb, zabezpečuje tvorbu pevného zapuzdrenia a vzájomného splynutia náhradného kĺbu a kostného tkaniva, čo nie je možné pri použití akéhokoľvek iného materiálu.

Častým a nepríjemným problémom pacientov s náhradným bedrovým kĺbom je jeho skoré opotrebovanie vedúce k

Knee replacement - X-Ray

Náhradný kolenný kĺb

nepríjemnému škrípaniu. Náhradný kĺb sa časom stáva nestabilný a hrozí jeho uvoľnenie z ľudského kostného tkaniva. Opisované ťažkosti sú spôsobené neschopnosťou v súčasnosti používaných materiálov ponúknuť širšiu moduláciu pružnosti, ktorá je charakteristická pre ľudské kosti. Keramické materiály od spoločnosti RTU však zabezpečujú dostatočnú pružnosť nielen na úrovni svojho povrchu ale aj hlbšie vo svojej štruktúre.

Vedľajším potešujúcim efektom použitia keramických náhradných kĺbov je skutočnosť, že tieto materiály nespúšťajú alarmy detektorov kovov, ktoré sa používajú pri letiskových kontrolách alebo vo významných vládnych budovách. Ľudia s náhradnými kĺbmi od spoločnosti RTU tak viac nebudú nútení predkladať pri týchto prehliadkách dokumentáciu o svojom zdravotnom stave. Môže sa to zdať triviálne, ale úspora času a odstránenie nepríjemností na detektoroch kovov uľahči život mnohým klientom.

Analytická fáza

V rámci výskumu budú najskôr preverené technické parametre keramických materiálov. Je nevyhnutné dôkladne preverenie a potvrdenie ich vhodnosti pre plánované použitie. Trpezlivo testovaná bude pevnosť, pružnosť, krehkosť a ďalšie technické parametre súvisiace s mienenou aplikáciou v umelých kĺboch. S výnimkou už existujúcich výsledkov z testov technických parametrov (požadovaných pre priemyselné použitie) sa ešte uskutoční celý rad nižšie uvedených biomechanických skúšok:

 • Biomechanical Simulation Test
 • Musculoskeletal Modeling Test
 • Computer Aided Ergonomics Test
 • Dual X-ray Absorptionity (DXA) Test
 • Compression Test
 • Extension Test
 • Biomaterials Test
 • Static Strain Test
 • Dynamic Strain Test
 • Dynamic Mechanical Analysis ( DMA ) Test
 • Fracture Toughness Test
 • Stress Test

Následne bude preukazovaná použiteľnosť materiálu pre lekárske účely, čo si vyžiada ďalšiu sériu testov v podmienkach lekárskych laboratórií s cieľom získať všetky potrebné zdravotné osvedčenia podľa ISO 10993 platné pre implantovanie zdravotníckych pomôcok:

 • Cytotoxicity
 • Irritation
 • Sensitization
 • Toxicity
 • Genetic Toxicology
 • Haemocompatibility
 • Functional Implantation Study
 • Local Tolerance
 • Physico-Chemical Tests
 • Microbiological test
 • iné INDIVIDUAL Testing Strategies súvisiace s jedinečnosťou materiálu a jeho implementáciou vo finálnom produkte.

Uvedené testy budú prebiehať v popredných laboratóriach spoločnosti BSL BIOSERVICE v Mníchove, ktoré majú v tejto oblasti 25-ročnú tradíciu a certifikáciu podľa EN, DIN, ISO a tiež FDA.