Discover Clean Military

Dodávky elektrickej energie sa v prípade ďalekých vojnových misií často potýkaju s opakovaným problémom nevyspytateľných výpadkov elektriny, či už v dôsledku nedostupnosti palív alebo zlyhania infraštruktúry v bojoch.

Existujúca technológia sa opiera o záložné generátory na výrobu elektrickej energie, ktoré sú obyčajne poháňané dieselovým motorom alebo propulzným pohonom. Avšak množstvo paliva spotrebovaného na výrobu elektrickej energie v týchto generátoroch výrazne navyšuje náklady a núti armádu spoliehať sa na vozidlá s dodávkou pohonných hmôt, ktoré, ako sme už uviedli vyššie, môžu byť odrezané v bojoch. Cena pohonných hmôt previazaná s nákladmi dopravy na miesto boja je príliš vysoká na to, aby sme mohli ignorovať spotrebu a účinnosť generátorov. Motory používané v dnešných generátoroch na výrobu elektrickej energie disponujú nízkou efektívnosťou, ktorá sa za posledných viac ako 60 rokov zlepšila len minimálne. Teraz je načase zvážiť nový prístup vo výrobe generátorov a nahradiť tak zastaralé technológie.

Alternatívou pre armádne generátory by mohli byť solárne panely, avšak ich použitie v bojovom poli nie je ľahké. Ak vezmete do úvahy fakt, že výroba 40 megawatov si vyžiada približne 66,4 ha solárnych panelov, je zrejmé, že dodávka, údržba a ochrana týchto panelov nie je reálna. Na druhej strane, vojenské generátory s technológiou RTU stláčajú náklady na výrobu elektrickej energie zo $ 7.00/watt pri solárnych paneloch na $2.50/watt.

Axial Flux Generátor

Technológia motora

Ako prvý krok navrhujeme upraviť existujúce dieselové motory vojenských generátorov našou Retro-Fit technológiou pre zvýšenie efektivity o 15-24 % a dvojnásobné predĺženie životného cyklu v dôsledku zníženia tepelného zaťaženia pri optimalizovanom spaľovaní. Naša samostatná riadiaca jednotka pre motor (ECU) má tiež schopnosť optimalizovať charakteristiku horenia a prispôsobiť zmes paliva, a to aj v prípade použitia širokej škály pohonných hmôt ako propán, metanol, syntetické palivá, alkohol i biopalivá.

Popri technológii Retro-Fit, ktorá znamená úpravu existujúcich motorov, môže spoločnosť RTU ponúknuť vyvíjanú nízkozdvihovú dieselovú pohonnú jednotku. Takýto motor je fyzicky výrazne menší a o 60% účinnejší ako konvenčný dieselový motor, pričom súčasne poskytuje vyššie hodnoty výkonu a krútiaceho momentu pri predĺžení životného cyklu vďaka rozsiahlemu využitiu našich patentovaných keramických komponentov. Modulárnosť jeho dizajnu taktiež umožňuje konfigurovať objemy týchto motorov podľa požadovaného výkonu.

Výroba energie a elektro akumulačné generátory

Spojením nášho motoru a špeciálneho elektro akumulačného generátora typu Axial Flux s lúčovitou konštrukciou vzniká záložný generátor s 97% úrovňou účinnosti. Na obrázku nižšie je príklad nízko otáčkovej 50 kW jednotky.

Z grafu výkonovej krivky sú viditeľné zásadne nižšie požiadavky tejto jednotky na otáčky. Tieto generátory môžu byť konfigurované v rôznych výkonoch od 5 kW do 400 kW, alebo podľa potreby s možnosťou rozšírenia škály až do hodnoty 1 MW. V prípade potreby ponúka RTU elektro-akumulačný generátor, ktorý využíva vlastnosti ultra-kondenzátorov pre

Crude oil and petroleum products exports from United States in Milion Barrels per day

— Vykonová krivka generátora

dosiahnutie takmer okamžitého napájania a distribúcie energie v regulovanom formáte. Univerzálny dizajn umožňuje identifikovať požiadavky zákazníka a pripraviť elektro akumulačný generátor rešpektujúci požadované nároky na spotrebu elektrickej energie.

Helikoptéra Apache

Aplikácia

Unikátna patentovaná technológia spaľovania od spoločnosti RTU môže byť použitá pri Retro-Fite existujúcich motorov za účelom zvýšenia ich účinnosti o 15-24% v závislosti na konštrukcii motora. 100%-né využitie pseudoadiabatickej technológie v motore RTU ponúkne plný výkon pri efektivite až 70%. Za zaujímavé použitie môžeme považovať aplikáciu technológie RTU v oblasti vojenských vozidiel, ako sú Hummer, LAV, Bradley a pod. Rovnako si svoje uplatnenie nájdu keramické materiály z produkcie RTU charakteristické nízkou úrovňou trenia a hmotnosťou, ktoré sú vhodné pre použitie v leteckom programe, vo vrtuľníkoch Apache a v ďalších piestových alebo turbínových aplikáciách.

Technológie spoločnosti RTU prinášajú do praxe širokú škálu najrôznejších aplikácií. Napríklad novodobé elektro-akumulačné generátory v podobe mobilných tovární na elektrickú energiu za prijateľnú cenu.